เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

หรือ


พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2561

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชม.5 นาทีต่อวัน ดังนั้นไม่แปลกเลยหากในปัจจุบันการเปิดร้านออนไลน์จึงเป็นที่นิยม ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้กับลูกค้าของเรานั่นเอง

08 ส.ค. 61 : 22:18 น.

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี 2561

     ETDA ประกาศผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึ้นเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 18-32 ปี เรียกได้ว่า Gen Y ครองแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด ดังนั้นไม่แปลกเลยหากในปัจจุบันการเปิดร้านออนไลน์จึงเป็นที่นิยม ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายให้กับลูกค้าของเรานั่นเอง

Pic_01

โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน พร้อมกันนี้คนไทยยังนิยมใช้โซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูงมากถึง 3 ชม. 30 นาทีต่อวัน ขณะที่การรับชมวีดีโอสตรีมมิ่ง เช่น YouTube หรือ Line TV มีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชม. 35 นาทีต่อวัน ส่วนการใช้แอปพลิเคชันเพื่อพูดคุย เช่น Messenger และ LINE เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชม. ต่อวัน การเล่นเกมออนไลน์อยู่ที่ 1 ชม. 51  นาทีต่อวัน และการอ่านบทความหรือหนังสือทางออนไลน์อยู่ที่ 1 ชม. 31 นาทีต่อวัน 

เมื่อดูการเปลี่ยนผ่านการใช้ชีวิตประจำวันไปสู่ชีวิตดิจิทัล จะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมทางออนไลน์มากกว่าแบบดั้งเดิม ได้แก่ การส่งข้อความ 94.5% การจองโรงแรม 89.2% การจอง/ซื้อตั๋วโดยสาร 87.0% การชำระค่าสินค้าและบริการ 82.8% และการดูหนัง/ฟังเพลง 78.5% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าโลกกำลังสู่ยุคดิจิทัลแทบจะสมบูรณ์แบบ อย่ามัวมาลังเลและปิดโอกาสทางการค้าของตัวเอง พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้ว สุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก EDTA ด้วยครับผม สกุณี เปิดร้านออนไลน์ เพิ่มยอดขายง่ายๆ เพิ่มรายได้โดนๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่