เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

หรือ


สินค้าบกพร่องหรือโดนโกง ควรแจ้งใครดี?

ปัจจุบันมีคนที่ขายของผ่านช่องทางออนไลน์เยอะมาก มีทั้งคนดีและไม่ดี และถ้าไปเจอคนไม่ดีเข้าละ จะหันหน้าไปทางไหน หรือจัดการยังไงดี?

26 ก.ค. 61 : 17:30 น.

สินค้าบกพร่องหรือโดนโกง ควรแจ้งใครดี?

     ตอนนี้รู้สึกว่าพวกหลอกขายของผ่าน Facebook Ads. เริ่มกลับมาหลอกหากินกันอีกแล้ว พอเรื่องเงียบมันก็กลับมาอีก เหตุผลที่มันกลับมาก็เพราะมันยังสามารถหลอกลวงผู้บริโภคที่ไม่รู้ทันมันอยู่ หลายท่านอาจทราบแล้วแต่อีกหลายท่านก็ยังไม่ทราบ เปิดร้านออไลน์ที่เป็นทางเลือกสำหรับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ หลายท่านก็ยังไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ แล้วเราจะทำอะไรได้นอกจากดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้พวกมิจฉาชีพพวกนี้กลับมาเอาเปรียบเรา แต่ถ้าหากใครพลาดแล้วละก็วันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อร้องเรียน การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาให้ทุกท่านได้กันแล้ว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเว็บ สพธอ. สำหรับข้อมูลต่างๆด้วยครับผม

หลังจากที่เราซื้อสินค้ามาและพบความบกพร่องของสินค้า ให้เราถ่ายรูปสินค้าในทุกมุมเก็บไว้ และติดต่อไปยังคนที่ขายสินค้าให้กับเรา เพื่อให้เจ้าของสินค้าทราบว่าสินค้าที่ส่งถึงเรามีความบกพร่อง และอาจทำเรื่องคืนสินค้าเพื่อรับสินค้าใหม่ หรืออาจตามแต่ผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าจะตกลงกัน ถ้าเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับผิดชอบของเว็บไซต์กำหนดไว้แล้ว สามารถติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่เป็นของตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเป็นการซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ต้องติดต่อไปยังผู้ขายเพื่อเจรจาก่อน

สุดท้ายแล้วถ้ามีปัญหาไม่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ขายได้ ค่อยร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือต่อไปในการร้องเรียนเราต้องเตรียมหลักฐาน ได้แก่
1. ใบสั่งซื้อสินค้าหรือคำสั่งซื้อสินค้า 
2. ข้อความสนทนาการซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย 
3. ข้อมูลร้านค้า 
4.หลักฐานการชำระเงิน 
5. ถ่ายรูปสินค้าและเก็บสินค้าไว้เป็นหลักฐาน 
6. นำหลักฐานทั้งหมดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อเป็นหลักฐาน

เปิดร้านออนไลน์_Pic_from_EDTA_01

เมื่อเกิดปัญหาอย่าลืมติดต่อกลับไปที่ผู้ขายก่อน อาจเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ

ส่วนหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน แต่ละหน่วยให้ความช่วยเหลือในด้านไหนกันบ้าง
1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน 1212 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการรับ-ส่ง การแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เช่น การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายทางออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข 1212  อีเมล : 1212@mdes.go.th
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณาส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดสาระสำคัญ  ติดต่อได้ที่สายด่วน 1556  อีเมล: complain@fda.moph.go.thสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการคุ้มครองให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเกินจริง ต้องติดฉลากสินค้าอันตรายและสัญญาที่ทำกับผู้บริโภคที่ไม่เป็นธรรม และอยู่ในอำนาจที่ สคบ. เข้าไปดูแลได้  ติดต่อได้ที่สายด่วน 1166  อีเมล : consumer@ocpb.go.th
3. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อ หรือขายสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม การกำหนดราคาสินค้า และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า และความไม่เป็นธรรมทางการค้า  ติดต่อได้ที่สายด่วน 1569  อีเมล: 1569@dit.go.th
4. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่องร้องเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปที่เกิดจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การแก้ปัญหากับคู่กรณี และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ติดต่อโทร. 02 248 3734-7  อีเมล: complaint@consumerthai.org

เปิดร้านออนไลน์_Pic_from_EDTA_02เปิดร้านออนไลน์_Pic_from_EDTA_03เปิดร้านออนไลน์_Pic_from_EDTA_04

เบอร์ด่วนและสำคัญสำหรับผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เซฟเก็บไว้ได้เลย

สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่