เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

หรือ


Solar Plane

เฮลิคอปเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พักสายตาได้อย่างดี

เฮลิคอปเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นสินค้าประดับบ้าน เมื่อเฮลิคอปเตอร์ได้รับพลังงานจากแสงเพียงพอ เฮลิคอปเตอร์จะค่อยๆหมุนใบพัดไปเรื่อย สามารถใช้พักสายตาเมื่อใช้งานสายตาผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์มากเกินไป

วิธีใช้ วางในพื้นที่แนวระนาบ ที่มีแสงส่องถึง

แลกสินค้านี้
สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่