เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

หรือ


Solar Tortoise

เต่าพลังงานแสงอาทิตย์ เคลื่อนที่โดยไม่ใช้แบตเตอร์รี่

เต่าพลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นสินค้าประดับบ้าน หรือเป็นของเล่นก็ได้ เมื่อเต่าได้รับพลังงานจากแสงเพียงพอ เต่าจะค่อยๆเคลื่อนที่ จนกว่าพลังงานจากแสงจะหมด

วิธีใช้ วางในพื้นที่แนวระนาบ ที่มีแสงส่องถึง

แลกสินค้านี้
สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่