เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

หรือ


Solar Globe

ลูกโลกพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พักสายตาได้อย่างดี

ลูกโลกพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นสินค้าประดับบ้าน เมื่อลูกโลกพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับพลังงานจากแสงเพียงพอ ลูกโลกจะค่อยๆหมุนไปเรีื่อยๆ สามารถใช้พักสายตาเมื่อใช้งานสายตาผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์มากเกินไป

วิธีใช้ วางในพื้นที่แนวระนาบ ที่มีแสงส่องถึง

แลกสินค้านี้
สอบถามเพิ่มเติม / ต้องการความช่วยเหลือ พูดคุยกับเราที่นี่